Mýty o starnutí a sexe. Viete čo je to stres z výkonu?

Otázky sexuality v dnešnej dobe už nie sú tabuizované tak, ako v minulosti. O mnohých témach sa dokonca hovorí celkom otvorene. Napriek tomu sú úvahy o sexualite v staršom veku zahalené rúškom tajomnosti a mýtmi. Znova sa potvrdzuje to, čo zdôrazňujú aj pediatri a gynekológovia, že na Slovensku sa nevenuje dostatočná pozornosť sexuálnej výchove na žiadnej úrovni vzdelávania. Dokonca ani lekárskej fakulte […]