Tehotenská cukrovka a jej vplyv na dieťa

Aké komplikácie hrozia pacientkam s gestačným diabetom?Gestačný diabetes mellitus (GDM) môžeme definovať ako akýkoľvek stupeň glukózovej intolerancie, ktorý vznikol počas tehotenstva a zvyčajne vymizol krátko po pôrode. GDM mnoho spoločných znakov s diabetom 2. typu (DM 2). Najznámejším spoločným znakom GDM a DM 2 je inzulínová rezistencia. Rizikovými faktormi vzniku tohto ochorenia sú najmä vek nad 35 rokov a pozitívna rodinná […]