Úvod do tematiky HAK – hormonálnej antikoncepcie

Tento článok vám poskytne úvod do tematiky hormonálnej antikoncepcie. HAK je jednou z možných antikoncepčných metód, ktorá má predchádzať neplánovanému tehotenstvu. V populácii ju využíva zhruba 15-20 % žien v plodnom veku.