Čo môže pomôcť pri PCOS?

Syndróm polycystických ovárií (PCOS) je závažný zdravotný problém s reprodukčným, metabolickým a so psychologickým rozmerom. Črevná dysbióza sa môže podieľať na vzniku inzulínovej rezistencie, hyperandrogenizme, chronickom zápale a metabolickom syndróme a môže prispieť k vzniku PCOS. Dysbióza črevnej mikrobioty poškodzuje absorpciu širokého spektra látok. Jednou z možností nehormonálnej podpory v manažmente pacientok s PCOS a s tým súvisiacich stavov je používanie myo-inozitolu a d-chiro-inozitolu. Klinické štúdie […]