Tipnite si, čo je zaručeným zabijakom erotiky

Sexuálne problémy z pohľadu psychosomatiky Dnešný pohľad západnej medicíny na človeka cez hmotu a všetko merateľné, dokumentovateľné a dokázateľné často opomína význam psychiky človeka a jej podstatný podiel na vzniku rôznych porúch a chorôb. Článok poukazuje na energetický model ľudského bytia so zameraním na biologický a psychický aspekt človeka. Je to akési bio-psycho-socio-spirituo-model ľudského bytia. V […]