Neplodnosť: saktosalpinx, endometrióza a myómy

Príčiny neplodnosti sú multifaktoriálne a často sa vzájomne prelínajú.  V posledných 20 rokoch  poklesla plodnosť na Slovensku na jednu ženu vo fertilnom veku z 1,9 na 1,34 a priemerný vek prvorodičiek stúpol z 21 na 27 rokov.