Ako vplýva oxytocín na vývoj človeka?

Fight or flight! Live or leave! Utok alebo útek! Ride or run! Oxytocín je neurohormón, ktorý koordinuje celé spektrum adaptácií na úrovni správania a telesných funkcií súvisiacich s pôrodom a laktáciou, ale aj so sociálnymi interakciami a vzťahmi ako takými. Oxytocínový systém počas pôrodu, kontaktu koža na kožu bezprostredne po pôrode a počas laktácie umožňuje vytvoriť spojenie medzi matkou […]