Pôrody a potraty v Slovenskej republike v roku 2020

V práci je analyzovaný počet pôrodníc, pôrodov a potratov v Slovenskej republike za rok 2020. Počet pôrodníc v roku 2020 bol rovnaký ako v roku 2019 – 51, ale počet pôrodov klesol. Frekvencia amniocentéz bola 2,5 %, čiže 1 422, pričom záchyt chromozómových abnormalít bol 10,5 %, teda 150 prípadov. V štátnych a súkromných nemocniciach bolo ošetrených 6 682 spontánnych potratov, 3 539 interrupcií, 330 indukovaných […]