HAK z pohľadu pediatra

Predpisovanie HAK adolescentným dievčatám môže mať svoje úskalia. Pediatri upozorňujú na rizikové správanie dievčat v súvislosti s predpisovaním HAK, ako aj možnosť zhoršenia priebehu akéhokoľvek základného ochorenia, možnosť tromboembólie a zbytočnosť predpisovania HAK pacientkam s anorexiou.