11 sexuálnych porúch a ich príznaky

Sexuálne dysfunkcie sú omnoho častejšie u žien ako u mužov. V závislosti od veku sa udáva, že 22 – 75 % žien má určité problémy s pohlavným životom a formu sexuálnej dysfunkcie. Poruchy libida pociťuje približne 30 % žien, rovnaké percento udáva aj slabé uspokojenie pri pohlavnom styku. Chronickú dyspareuniu má 10-15 % žien, 30 […]